RVS Roostergoot NYD 1Y

nyd_1y_1354504791

Uitloop diameter
Belasting
Uitloop type
Isolatie
Gootbreedte

Licht belastbare modulaire roostergoot met directe uitloop